Ιδιωτική Μεταφορά

Private short, middle and long distance Transfer between airport or port and locations
max 4 persons
Διαδρομές
Αεροδρόμιο JTR - Λιμάνι
50.00 €
Αεροδρόμιο JTR - Καμάρι, Μονόλιθος, Φηρά, Έξω Γωνιά
35.00 €
JTR Λιμάνι - Εμπορείο, Μεγαλοχώρι, Πύργος
40.00 €
JTR Airport - Εμπορειό, Μεγαλοχώρι, Φηροστεφάνι, Ημεροβίγλι, Βούρβουλος, Πύργος, Μεσσαριά, Βόθωνας, Έξω Γιαλός
40.00 €
Λιμάνι JTR - Μεσσαριά, Βόθωνας, Καμάρι, Καρτεράδος
45.00 €
Αεροδρόμιο JTR - Ακρωτήρι, Περίσσα, Περίβολος, Οία
50.00 €
Λιμάνι JTR - Ακρωτήρι, Περίσσα, Περίβολος, Μονόλιθος, Έξω Γιαλός, Φηροστεφάνι, Ημεροβίγλι, Βούρβουλος
50.00 €
Λιμάνι - Οία
50.00 €
από 35
Παραγγελία