Ιδιωτική Μεταφορά

Private short, middle and long distance Transfer between airport or port and locations
max 4 persons
Διαδρομές
Αεροδρόμιο JTR - Λιμάνι 50.00 €
Αεροδρόμιο JTR - Καμάρι, Μονόλιθος, Φηρά, Έξω Γωνιά 35.00 €
JTR Λιμάνι - Εμπορείο, Μεγαλοχώρι, Πύργος 40.00 €
JTR Airport - Εμπορειό, Μεγαλοχώρι, Φηροστεφάνι, Ημεροβίγλι, Βούρβουλος, Πύργος, Μεσσαριά, Βόθωνας, Έξω Γιαλός 40.00 €
Λιμάνι JTR - Μεσσαριά, Βόθωνας, Καμάρι, Καρτεράδος 45.00 €
Αεροδρόμιο JTR - Ακρωτήρι, Περίσσα, Περίβολος, Οία 50.00 €
Λιμάνι JTR - Ακρωτήρι, Περίσσα, Περίβολος, Μονόλιθος, Έξω Γιαλός, Φηροστεφάνι, Ημεροβίγλι, Βούρβουλος 50.00 €
Λιμάνι - Οία 50.00 €
από 35
Παραγγελία